Interne diensten

Juridische diensten

Vanuit onze algemene rechtspraktijk, adviseren wij – eventueel vergezeld door een advocaat – bedrijven en ondernemers in juridische kwesties. CBC juristen | juridisch advies & gerechtelijke incasso begint met het in kaart brengen van het juridische kader. Onze advisering is er daarbij op gericht juridisch gerezen kwesties op te lossen zonder ze te juridificeren.

Ons uitgangspunt daarbij is dat je elkaar in het leven altijd weer ergens tegenkomt. Dit plaatst kwesties dikwijls in een ander perspectief. Door onze doeltreffende aanpak duren juridische kwesties zo kort mogelijk en zo lang als nodig is. Ook blijven de kosten beperkt en realiseren wij dikwijls besparingen.

Incasso diensten: HELP! Uw debiteur verzuipt…

Een slecht betalende klant in het debiteurenbestand kan de hele bedrijfsvoering in gevaar brengen. Dit onder meer omdat debiteurenbeheer en crediteurenbeheer vaak kierloos op elkaar aansluiten. Wij minimaliseren voor ondernemers het risico van non betaling. CBC | juristen & gerechtelijke incasso zorgt – indien gewenst – voor integrale betaling op rekening van onze opdrachtgevers door middel van een brief van een jurist of een advocaat.

Geen lange trajecten waarbij het geld bij een ander is, geen hoge tarieven of abonnementen en zonder na rekeningen. Dikwijls blijft de klantrelatie in stand.

Meer weten?
Neem vrijblijvend contact met ons op!